Kreds 53 Kredsen

Tillidsrepræsentanter

Alle folkeskoler har en tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanterne mødes med fællestillidsrepræsentanterne til gensidig orientering på kredskontoret ca. en gang om måneden.