Kreds 53 Kredsen

Kursusudvalg

Kursusudvalget er et udvalg under kredsstyrelsen.
Udvalget planlægger kurser for medlemmer, tillidsrepræsentanter og kredsstyrelse.