Kreds 53 Kredsen

Kursusudvalg

Kursusudvalget er et udvalg under kredsstyrelsen.
Udvalget planlægger kurser for medlemmer, tillidsrepræsentanter og kredsstyrelse.

Kursusudvalgets kommissorium 

Som TR husk også at læse procedure for kursustilmelding. Her kan I se, hvorledes I gør, når I ønsker at søge et kursus.

Procedure for kursustilmelding