Kreds 53

Kredsen

Kontorbygning

Kalundborg Lærerkreds er en del af Danmarks Lærerforening.

Kalundborg Lærerkreds organiserer lærere og børnehaveklasseledere i Kalundborg Kommune.

Her organiseres desuden medarbejdere ved Synscenter Refsnæs, skolen og Synscenter Refsnæs, rådgivningen - ansat i Region Sjælland.