Kreds 53 Kredsen

Kredsstyrelsen

Kredsformand, sagsbehandler og FTR: Lone Varming

Næstformand, kasserer og FTR: Anita Rathje

Sekretær:  Sanne My Feersgaard

Kredsstyrelsesmedlem og sagsbehandler: Søren Rytter Johansen

Kredsstyrelsesmedlem: Randi Stokholm Hansen