Kreds 53 Kredsen

Kredsstyrelsen

Kredsformand, sagsbehandler og FTR: Karen Sørensen

Næstformand og FTR: Lone Varming

Kasserer: Anita Bretling Rathje

Sekretær:  Henriette Eriksen

Kredsstyrelsesmedlem og sagsbehandler: Niels Finne

Kredsstyrelsesmedlem: Marianne Labuz