Arbejdstid

Arbejdstid

Kalundborg Lærekreds og Kalundborg Kommune indgik i novenber 2018 en lokalaftale om lærernes arbejdstid. Den kan du læse her.

Prøveaftalen er opdateret i oktober 2019. Den kan du læse her.

 

HER kan du læse om aftalen om arbejdstid for undervisere i kommunen