Kreds 53 Kredsen

Arbejdsmiljøudvalget

Arbejdsmiljøudvalget er et udvalg under kredsstyrelsen. Udvalget holder møde ca. en gang om måneden. Du kan læse referater af deres møder her på siden.
Kommissorium for arbejdsmiljøudvalget 2016-18.