Kreds 53 Kredsen

Pædagogisk udvalg

Pædagogisk Udvalg er et udvalg under kredsstyrelsen. Udvalget holder møde ca. en gang om måneden. Du kan læse referater af deres møder her på siden.
Kommissorium for pædagogisk udvalg 2016 - 18.