Kreds 53 Kredsen

Mødekalender

Forud for et skoleår planlægges kredsens mødeaktivitet. Der lægges møder ind i kalenderen for kredsstyrelse, tillidsrepræsentanter, pædagogisk udvalg og arbejdsmiljøudvalget og for de eksterne møder, vi kender i forvejen.
I løbet af året kan der ændres i de kalendersatte møder.

Se link til dette års mødeplan i den grå sideboks til højre.

Kredsens mødekalender