Kreds 53 Kredsen

Tillidsrepræsentanter

Her kan du se en oversigt over tillidsrepræsentanterne på de enkelte skoler. Tillidsrepræsentanterne mødes med kredsstyrelsen på kredskontoret ca. en gang om måneden.