Kreds 53 Kredsen

Kredsstyrelsen

Kredsformand og FTR: Karen Sørensen

Næstformand: Henriette Eriksen

Kasserer: Anita Bretling Rathje

Sekretær: Marianne Labuz

Kredsstyrelsesmedlem: Niels Finne

Kredsstyrelsesmedlem og FTR: Lone Varming