Medlem Medlemsinfo

Kontingent

Mulighed for kontingentnedsættelse, se HER

 

Sådan er dit kontingent sammensat

Når du melder dig ind i Danmarks Lærerforening, skal du betale kontingent. 

Startmedlemskab – få rabat på dit kontingent

Hvis det er første gang, du melder dig ind i Danmarks Lærerforening, og du tilhører fraktion 1 eller 2, får du 50 % rabat på dit kontingent i de første seks måneder af medlemskabet. Rabatten omfatter både det centrale kontingent og kredskontingentet.

Hvis du tilhører fraktion 1 eller 2 og indmelder dig senere end tre måneder efter, at du har opnået ret til medlemskab, bortfalder muligheden for startmedlemskab (jfr. §3, stk. 3 i foreningens vedtægter).Kontingentsatser Kalundborg Lærerkreds - Pr. 1. januar 2022.

Fraktion 1 + 2 – alm. medlemmer og børnehaveklasseledere:

Der betales 223 kr til hovedforeningen (DLF) og 341 kr til Kalundborg Lærerkreds - I alt: 564 kr pr. måned

Fraktion 4 – pensionister pr. år:

  • 1428,- kr. (119,- kr. pr. måned)

Fraktion 6 – særlige medlemmer – efterlevende ægtefæller m.m. pr. år:

  • 1344,- kr. (112,- kr. pr. måned)