Medlem Medlemsinfo

Arrangementer

Tidlig Indsats Moede 30 Okt 17


Der afholdes forskellige arrangementer for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, for grupper af medlemmer, såsom f.eks. børnehaveklasseledere, UU-vejledere samt selvfølgelig for almindelige medlemmer.

De fleste medlemsarrangementer holder vi på kredskontoret. Vi vil nemlig gerne have, at medlemmerne kender vores kredskontor og føler sig hjemme hos os. Vi er her for medlemmernes skyld.

Men store arrangementer bliver vi nødt til at afholde andre steder med mere plads, - som regel på skolerne.


AFHOLDTE AKTIVITETER 2020:

Fyraftensmøde for lærere 55++

Hvert år holder kredsen et møde for lærere, der nærmer sig penionen, - eller i hvert fald begynder at overveje, hvordan det ser ud. I år var det onsdag den 26/2 kl 16 - 17.30.

Se invitationen HER.

  

AFHOLDTE ARRANGEMENTER 2019

LØNTJEK:

Årets løntjekkampagne ruller som sædvanlig i uge 46 og 47. Hos Kalundborg Lærerkreds er du altid velkomme til at få et tjek af din lønseddel/opgaveoversigt mv. Men vi deltager selvfølgelig også i den årlige kampagne og har ekstra åbent på kredskontoret mandag den 11/11 og tirsdag den 19/11 - begge dage kl 15-18 - hvor du er velkommen til at dukke op med opgaveoversigt,lønseddel - og gerne en kollega eller to :).

FASTHOLDELSE, REKRUTTERING OG REJEMAD

TORSDAG DEN 28/11 KL 16-19 I GØRLEVHALLEN.

SE INVITATIONEN HER.

ÅBENT KURSUS på Frederiksdal 2.-3. november, Hvert andet år arrangerer kredsen gratis medlemskursus - denne gang var vi på Frederiksdal. Se invitationen med det spændende program HER:

Før-kongresmøde onsdag den 25/9 kl 16-17.30. Fyraftensmøde for medlemmer, som var interesserede i at give deres besyv med og/eller hørte om årets kongres med formand- og næstformandsvalg, vedtægtsændringer mv. Se invitationen HER.

Generalforsamling 2019 afholdtes torsdag den 21/3 kl 16.30 i Rørby Sognegård. Læs den endelige dagsorden HER.

+55-møde 2019 holdes den 16/1-19 kl. 16-17.30 på kredskontoret.

Du kan se invitationen her.

 

AFHOLDTE ARRANGEMENTER 2018:

"FØR-KONGRES-MØDE" - for alle medlemmer afholdtes i år den 22. oktober kl. 16.00 - 17.30.

"FOLKESKOLEN SOM FØRSTEVALG", Pædagogisk konference - arrangeret af det forpligtende kredssamarbejde (SPT) ONSDAG DEN 7/11 KL 8.30 - 15.30, "KUBEN", HOLBÆK SEMINARIUM. Invitation m div. praktiske oplysninger HER.

Møde for børnehaveklasseledere afholdtes den 19/11 kl 16.30 - 18.30

 

Vi skød skoleåret 18/19 i gang med maner tirsdag den 14/8 kl 19 på Herredsåsen:

"FOLKESKOLEN SKAL LYKKES - HVAD SKAL DET TIL?" - hvor Per Fibæk Laursen kom med input fra forskningen - og var klar til debat med lærere og politikere. SE INVITATIONEN HER.

 

Møde for medlemmer +55 - den 1. februar 2018

Se invitationen HER.

GENERALFORSAMLING 2018

- afholdtes fredag den 16/3 kl 16.30 på Herredsåsen. Beretninger og udtalelser kan du finde via dette link.

 

AFHOLDTE ARRANGEMENTER 2017:

ORGANISATIONERNES VALGMØDE:

"KALUNDBORG FOR VELFÆRD" 6/11 kl 18.30

LO og FTF i Kalundborg gik sammen om at arrangere et valgmøde uder overskrifter "Kalundborg for velfærd". Det  blev afholdt i Punkt 1 på Stejlhøj i Kalundborg den 6/11 kl 18.30.

Læs invitationen her.

VALGMØDE "Vores fælles folkeskole"

Lærerkredsens vælgermøde plejer var atter  rigtig velbesøgt, og vi havde en god debat om, hvordan skolen i Kalundborg skal se ud de næste 4 år.

Se invitationen til mødet her.

 

Åbent kursus 2017

Gratis kursus for medlemmer af Kreds 53. Denne gang var det på Sinatur Storebælt den 4.-5. november. 

Program og praktiske informationer ser du her.

 

Tidlig indsats - debatmøde med Charlotte Ringsmose den 30/10 

Sammen med BUPL og FOA arrangerede vi oplysnings- og debatmøde med prof. Charlotte Ringsmose på Rynkevangsskolen.

Invitationen kan du se HER.

Pædagogisk konference "FREMTIDENS SKOLE"

25.OKTOBER 2017 kl. 8.30 -15.30 i Kuben på Holbæk Seminarium.

Se indbydelsen HER.

Møde for nye medlemmer

Vi indbød alle vores nye medlemmer til orientering om Kalundborg Lærerkreds og om Danmarks Lærerforening.

ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 KL 16.15 - 17.45

Du ser invitationen HER.

"Hvad skal vi med skolen...? - karakterer og karakterdannelse"

Torsdag den 24. august 2017 kl 18 arrangereDE vi sammen med Skole og Forældre og Folkekirkens Skoletjeneste debatmøde med dannelse på dagsordenen. Det foregik i Vor Frue Kirke i Kalundborg.

Per Schultz Jørgensen og Mette With Hagensen holdt oplæg, Hans Søie fra Kalundborg Erhvervsråd deltog, og Peter Abildgaard var ordstyrer. 

Læs hele programmet HER.