Medlem Medlemsinfo

Hvorfor medlem af DLF

DU skal da være medlem af mange forskellige grunde:

Generelt

 • DLF varetager lærernes og børnehaveklasseledernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser
 • Du får indflydelse i Lærernes Centralorganisation(LC), Fællesrådet for Tjenestemænd og Funktionærer (FTF), de internationale lærerorganisationer, arbejdsmiljørådet, mv. (DLF har over 160 repræsentationer).
 • DLF er aktiv i samfundsdebatten. (Anders Bondo Christensen er den mest citerede faglige leder i Danmark). Vi er partipolitisk uafhængige, men ikke upolitiske.
 • DLF har aftaleretten i forhold til dine løn- og arbejdsforhold
 • Ved klagesager eller afskedigelsessager får du rådgivning og mulighed for juridisk assistance.
 • I spørgsmål vedrørende psykisk arbejdsmiljø kan du få rådgivning og visiteres til psykologhjælp via DLF.
 • Under strejke og lock-out er du sikret lønkompensation.
 • I forbindelse med afsked har DLF høringsret. For ikke-medlemmer er der ingen hjælp at hente.
 • Du er som medlem omfattet af DLF’s kollektive ansvarsforsikring.
 • Du kan deltage i åbne kurser arrangeret af DLF.
 • Du modtager bladet Folkeskolen/Underviserne
 • Du har mulighed for at leje foreningens sommerhuse/boliger.
 • DLF’s understøttelseskasse kan yde økonomisk støtte til medlemmer i en vanskelig situation
 • Du kan tegne en frivillig gruppelivsforsikring til en meget favorabel pris. Dødsfaldsdækning er fra ca. 600.000 til 150.000 kr.
 • Du kan opnå et af markedets billigste lån i Tjenestemændenes Låneforening (også for OK.ansatte).
 • Du kan benytte dig af DLF’s låneafdeling
 • Du kan være med i Lærernes Bogklub
 • Du kan opnå rabatter i en lang række butikker gennem Forbrugsforeningen af 1866.
 • Du kan tegne begravelsesforsikring gennem Lærerstandens Begravelseskasse.
 • Pensionerede medlemmer kan deltage i DLF’s arrangementer.

 

På skolen – brug din TR 

 • Tillidsrepræsentanterne får grunduddannelse af DLF. De holdes løbende ajourført af kredsen gennem månedlige TR-møder og kurser, således at de i det daglige kan holde dig orienteret og rådgive dig om forhold på skolen og forhandle med lederen om arbejdsforholdene på din arbejdsplads.
 • Som nyansat tager tillidsrepræsentanten en samtale med dig om dine pligter og rettigheder, ferieforhold, ansættelsesforhold og andre emner, der har betydning for dig i dit nye job.
 • Som medlem af DLF står tillidsrepræsentanten til rådighed til at hjælpe og støtte i alle forhold, der har med dit job at gøre.
 • Tillidsrepræsentanten afholder jævnligt møder i faglig klub. Her bliver du orienteret om faglige forhold i DLF, kredsen og på skolen og har mulighed for at gøre din indflydelse gældende.

 

På kredsen

 • I spørgsmål vedrørende psykisk arbejdsmiljø kan du få rådgivning i din lokale kreds af kredsens sagsbehandlere.
 • Du kan altid henvende dig til kredsen, hvis du har brug for en snak om din situation.
 • Du modtager Kredsens Nyhedsbrev med aktuelle emner – centrale og lokale.
 • Du kan deltage i kredsens arrangementer.
  Hvert år inviteres nye medlemmer i kredsen til et møde på kredskontoret.
  Desuden afholder kredsen i løbet af året flere arrangementer for medlemmerne, ligesom der afholdes åbne kurser.
 • Kredsen forhandler dine løn- og arbejdsforhold med Kalundborg Kommune.
 • Pensionerede lærere kan deltage i arrangementer i kredsen.
 • Du modtager Kalundborg Lærerkreds’ kalender.