Medlem Medlemsinfo

Faglig klub

Mød op i din faglige klub.

Tillidsrepræsentanterne holder med jævne mellemrum møder i faglig klub ude på skolerne. Den faglige klub består af alle de lærere og børnehaveklasseledere på din arbejdsplads, der er medlemmer af Danmarks Lærerforening.
Hvis du ønsker indflydelse på arbejdsforholdene på din arbejdsplads, er det vigtigt, at du kommer til møderne i faglig klub.
Det er i den faglige klub, du får information om kredsens arbejde og DLF's mere overordnede politikker og strategier. 

Faglig klub