Politik Kalundborg Kommune

Skolevæsenet

Her lægges aftaler og dokumenter omhandlende kommunens skolevæsen.

Arbejdstid:

Kalundborgaftalen - lokal aftale om arbejdstid. Underskrevet 28/11-18

Aftale om fix- og flextid indgår nu i lokalaftalen - se ovenfor.

Bemærk at bilag 2 i lokalaftalen er genforhandlet - se herunder.

Tillæg vedr. nettoarbejdstid

Da St. Bededag ikke længere er en helligdag, er der lavet til tillæg til "Kalundborgaftalen" som ændrer den aftalte årlige nettoarbejdstid fra 1680 til 1685 timer pr år.

Aftalen kan ses her.

Tillæg om ferie: 

På grund af den nye ferielov er der forhandlet et tillæg til lokalaftalen, så der nu holdes ferie to dage i julen og tre dage før påske, hvor der før var nuldage. Til gengæld er efterårsferien fremover nuldage. Dette for at minimere antallet af feriedage, som man er nødt til at få på forskud. Se aftalen her.

Prøveafvikling:

Prøveaftalen indgår nu i lokalaftalen - NY version pr oktober 19.

Uddannelse:

Aftale om kompetenceudvikling indgår nu i lokalaftalen - se ovenfor.

Aftale om individuelle uddannelsesplaner HER.

Skema til individuel uddannelsesplan HER.

Forflyttelse:

Procedure i forbindelse med forflyttelser  2023-24 her

Lønforhold:

Forhåndsaftale - lærere m.fl. HER.

Forhåndsaftale - lokal løndannelse TR - HER.

TR:

Rammer for TR-arbejde 2022-2024 HER.