Høringssvar til budget 2022

Høringssvar budget

Kalundborg Lærerkreds har indsendt høringssvar til budget 2022. Der er ekstra udgifter til specialskoleelever, - og vi argumenterer for, hvorfor midlerne ikke kan udnværes i almenskolen. Desuden undrer vi os over, hvordan der kan være forsvundet 52 fuldtidslærerstillinger på 2 år, når der er tilført penge fra folkeskolemilliarden. Samt en masse andre vigtige pointer.

Læs høringssvaret HER.

Emner

Målgruppe