Medlem Særligt for ...

Nyansatte

Særlige forhold for nyansatte

Her kan du læse om, hvilke særlige forhold, der gør sig gældende for dig som nyansat.

Brev til nyansatte lærere i Kalundborg Kommune

Folder "Velkommen som medlem"

Startmedlemskab – få rabat på dit kontingent

Hvis det er første gang, du melder dig ind i Danmarks Lærerforening, og du tilhører fraktion 1 eller 2, får du 50 % rabat på dit kontingent i de første seks måneder af medlemskabet. Rabatten omfatter både det centrale kontingent og kredskontingentet.

Hvis du tilhører fraktion 1 eller 2 og indmelder dig senere end tre måneder efter, at du har opnået ret til medlemskab, bortfalder muligheden for startmedlemskab (jfr. §3, stk. 3 i foreningens vedtægter).

Danmarks Lærerforening har også lavet en pjece over, hvad du skal holde øje med som nyansat lærer. Læs pjecen her.