Velkomst for nye medlemmer

Møde for nye medlemmer i Kalundborg Lærerkreds

Efter et par års pause holder vi igen et møde for nye medlemmer. Alle, som er blevet medlem af Kalundborg Lærerkreds/kreds53 inden for det sidste par år, er velkomne. 

Mødet holdes på kredskontoret, Nytorv 8.1, 4400 Kalundborg mandag den 20. september 2021.

Du kan læse invitationen her.

Emner

Målgruppe