Politik Kalundborg Kommune

Skolevæsenet

Her lægges aftaler og dokumenter omhandlende kommunens skolevæsen.
elever laver mad

Arbejdstid:

Kalundborgaftalen - lokal aftale om arbejdstid. Underskrevet 28/11-18

Aftale om fix- og flextid 2017-18: HER.

Prøveafvikling:

Prøveaftale 2018-19: HER.

Uddannelse:

Aftale om kompetenceudvikling 2017-18 HER

Aftale om individuelle uddannelsesplaner HER.

Skema til individuel uddannelsesplan HER.

Forflyttelse:

Procedure i forbindelse med forflyttelser HER.

Lønforhold:

Forhåndsaftale - lærere m.fl. HER.

Forhåndsaftale - lokal løndannelse TR - HER.

TR:

Rammer for TR-arbejde 2017-18 - HER.

Ferieplan 18-19
Ferieplan 19-20