Politik Kalundborg Kommune

Skolevæsenet

Her lægges aftaler og dokumenter omhandlende kommunens skolevæsen.

Arbejdstid:

Kalundborgaftalen - lokal aftale om arbejdstid. Underskrevet 28/11-18

Aftale om fix- og flextid indgår nu i lokalaftalen - se ovenfor.

Prøveafvikling:

Prøveaftalen indgår nu i lokalaftalen - se ovenfor.

Uddannelse:

Aftale om kompetenceudvikling indgår nu i lokalaftalen - se ovenfor.

Aftale om individuelle uddannelsesplaner HER.

Skema til individuel uddannelsesplan HER.

Forflyttelse:

Procedure i forbindelse med forflyttelser  2020 -21 HER.

Lønforhold:

Forhåndsaftale - lærere m.fl. HER.

Forhåndsaftale - lokal løndannelse TR - HER.

TR:

Rammer for TR-arbejde 2017-18 - HER.

Ferieplan 19-20
Ferieplan 20-21
Ferieplan 21-22