Høringssvar ang. 10. klasse - igen

Kredsen har selvfølgelig afgivet høringssvar ang. den foreslåede overdragelse af KTC til EUC.
10 Klasse Ktc

Du kan læse høringssvaret HER.

Emner

Målgruppe