Medlem Særligt for ...

Nyansatte

Særlige forhold for nyansatte
to lærere i dialog2

Her kan du læse om, hvilke særlige forhold, der gør sig gældende for dig som nyansat.

Brev til nyansatte i Kalundborg Kommune

Folder til nye medlemmer

Velkomstarrangement sept. 2016

Danmarks Lærerforening har også lavet en oversigt over, hvad du skal holde øje med som nyansat lærer. Læs oversigten her.