Arbejdstid

Ny arbejdstid

Arbejdstid

Lockouten i foråret 2013 endte som bekendt med, at Folketinget vedtog en lov om lærernes arbejdstid.

I mange år har lærernes, børnehaveklasselærernes og mange andre medlemmer af DLF's arbejdstid været reguleret af aftaler mellem KL og Danmarks Lærerforening og mellem kommunerne og de lokale kredse. Med vedtagelsen af loven - Lov 409 - er det som udgangspunkt fortid.

Lov 409 giver mulighed for, at der lokalt kan indgås aftaler mellem kreds og kommune.

Kalundborg Kommune og Kalundborg Lærerkreds er blevet enige om en aftale om rammerne for flextidsaftaler på skolen. Aftalen sætter nogle krav til og beskriver de områder, som skal drøftes og aftales, hvis skoleleder og TR i deres drøftelser bliver enige om at lave en aftale om flextid på skolen.

Der kan ikke flexes arbejdstid, hvis der ikke er indgået en flextidsaftale og der kan ikke indgås aftaler om arbejdstid mellem den enkelte lærer og skolelederen. Se aftalen HER.Her kan du læse Lov 409: Lov 409

De centrale elementer i loven kan du læse i: Underbilag til Lov 409

Tre publikationer om Lov 409 og skolereform: Publikationer om Lov 409 og skolereform

Grønspættebogen: Grønspættebogen

Fleksaftale 2016/2017 mellem Kalundborg Kommune og Kalundborg Lærerkreds