Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet har altid været et vigtigt indsatsområde i Kalundborg Lærerkreds. Efter indførelsen af lov 409 er presset på lærerne øget, og der er endnu mere brug for at man kan få hjælp og støtte i pressede situationer.

Du kan altid henvende dig på kredsen, hvis du ønsker en snak om arbejdsmiljøet på din skole.

Læs HER om politik, indsatser og mulighederne for at hente hjælp hos DLF.